COPEGUS ROCHE 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır

KULLANMA TALİMATI COPEGUS ROCHE 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.
• •

Etkin madde: Ribavirin Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, demir oksit sarı, demir oksit kırmızı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• • • • •

ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır

KULLANMA TALİMATI ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. •

Etkin madde: Her film kaplı tablet 600 mg linezolid içerir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, hidroksipropil selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, saf su, opadry white YS-1-18202-A, karnauba mumu, opacode Red S-1-15118

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • • • • • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.  Continue reading

ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Linezolid Yardımcı maddeler: “Yardımcı maddeler için 6.1’bakınız” 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablettir. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar ZYVOXID preparatları aşağıda belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşları tarafından oluşturulan aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir. ZYVOXID’in Gram negatif patojenlere karşı klinik etkinliği yoktur ve Gram negatif enfeksiyon tedavisinde endike değildir. Eş zamanlı bir Gram negatif patojen saptanırsa ya da şüphelenilirse spesifik bir Gram negatif etkili antibakteriyel tedavi gerekir. ─ Vankomisine-dirençli Enterococcus faecium enfeksiyonları: Bakteriyeminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere. ─ Nozokomiyal pnömoni: Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli suşlar) veya Streptococcus pneumoniae (çoklu-ilaç dirençli suşlar [MDRSP] dahil) tarafından oluşturulan. ─ Deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar (diyabetik ayak enfeksiyonları dahil, osteomiyelitin eşlik etmediği): Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli suşlar), Streptococcus pyogenes veya Streptococcus agalactiae tarafından oluşturulan. ZYVOXID komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında sadece, mikrobiyolojik testler ile enfeksiyonun duyarlı Gram pozitif bakterilere bağlı olduğu kanıtlandığı durumlarda endikedir.  Continue reading

ZYZAPİN 7.5 mg film tablet Ağızdan alınır

KULLANMA TALİMATI ZYZAPİN 7.5 mg film tablet Ağızdan alınır. • • Etkin madde : Her tablette 7.5 mg olanzapin içerir. Yardımcı maddeler :Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, Opadry® Beyaz 15B28388 (Titanyum dioksit, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol, polisorbat 80), Opadry® II Beyaz 85F18422 (Polivinil alkol, polietilen glikol, titanyum dioksit, talk)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. • • • • • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.  Continue reading

ZYZAPİN 7.5 mg film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZYZAPİN 7.5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 7.5 mg olanzapin Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat: 306.45 mg. Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet. Beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, her iki yüzü düz, film kaplı tablet. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Yetişkinler: Olanzapin şizofreni grubu psikotik bozuklukların tedavisinde endikedir. Olanzapin başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında etkilidir. Bipolar bozuklukta olanzapin orta derece ile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküransların önlenmesinde endikedir. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Yetişkinler: Şizofreni: Olanzapinin önerilen başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide genellikle günde tek doz uygulanan 15 mg veya kombinasyon tedavisinde günde 10 mg (bkz. 5.1). Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi: Önerilen başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Manik dönem tedavisi için olanzapin kullanan hastalarda reküransın önlenmesi için tedaviye aynı dozda devam edilmelidir. Eğer yeni bir manik, karma ya da depresif dönem olursa gerektiği şekilde doz ayarlaması ve klinik olarak endike olduğu şekilde duygudurum semptomları için ek tedavi ile olanzapin tedavisine devam edilmelidir.  Continue reading

EPOBEL 3000 IU/ 0.9mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EPOBEL 3000 IU/ 0.9mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 0.9 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 3000 uluslararası birim (IU) epoetin zeta* (rekombinant insan eritropoietini) içerir. *Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiştir. Yardımcı maddeler: Fenilalanin Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat Sodyum klorür Sodyum hidroksit 0.1 N 0.450 mg 1.170 mg 5.040 mg 1.962 mg (pH ayarlayıcısı)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTĐK FORM Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör Berrak, renksiz çözelti

EPOBEL 2000 IU/ 0.6mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EPOBEL 2000 IU/ 0.6mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 0.6 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 2000 uluslararası birim (IU) epoetin zeta* (rekombinant insan eritropoietini) içerir. *Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiştir. Yardımcı maddeler: Fenilalanin Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat Sodyum klorür Sodyum hidroksit 0.1 N 0.300 mg 0.780 mg 3.360 mg 1.308 mg (pH ayarlayıcısı)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTĐK FORM Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör Berrak, renksiz çözelti

EPOBEL 5000 IU/ 0.5mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EPOBEL 5000 IU/ 0.5mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 0.5 mL enjeksiyonluk çözelti içeren steril kullanıma hazır enjektör; 5000 uluslararası birim (IU) epoetin zeta* (rekombinant insan eritropoietini) içerir. *Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiştir. Yardımcı maddeler: Fenilalanin Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat Sodyum klorür Sodyum hidroksit 0.1 N 0.250 mg 0.650 mg 2.80 mg 1.090 mg (pH ayarlayıcısı)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTĐK FORM Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör Berrak, renksiz çözelti

EPOBEL 4000 IU/ 0.4mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EPOBEL 4000 IU/ 0.4mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 0.4 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 4000 uluslararası birim (IU) epoetin zeta* (rekombinant insan eritropoietini) içerir. *Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiştir. Yardımcı maddeler: Fenilalanin Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat Sodyum klorür Sodyum hidroksit 0.1 N 0.200 mg 0.520 mg 2.240 mg 0.872 mg (pH ayarlayıcısı)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTĐK FORM Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör Berrak, renksiz çözelti

EPOBEL 6000 IU/ 0.6mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EPOBEL 6000 IU/ 0.6mL I.V. steril kullanıma hazır enjektör

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 0.6 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 6000 uluslararası birim (IU) epoetin zeta* (rekombinant insan eritropoietini) içerir. *Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiştir. Yardımcı maddeler:

Fenilalanin Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat Sodyum klorür Sodyum hidroksit 0.1 N

0.300 mg 0.780 mg 3.360 mg 1.308 mg (pH ayarlayıcısı)