CONCOR® 10 mg Lak Tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ
1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CONCOR® 10 mg Lak Tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg bisoprolol hemifumarat içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız. 3. FARMASÖTĐK FORM Lak tablet Tabletler açık turuncu renkli, kalp şekilli ve çentiklidir. Tabletler iki eşit parçaya bölünebilir. 4. KLĐNĐK ÖZELLĐKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar • Hipertansiyon • Koroner kalp hastalığı (anjina pektoris) • ADE inhibitörlerine, diüretiklere ve opsiyonel olarak kardiyak glikozidlere ek olarak, sistolik ventriküler fonksiyonların zayıf (ekokardiyaografi sonucu ejeksiyon fraksiyonu ≤ %35) olduğu stabil kronik orta şiddetli veya şiddetli kalp yetmezliğinin tedavisinde endikedir (Bkz.: Bölüm 5.1.). 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Hipertansiyon veya anjina pektoris tedavisinde Yetişkinlerde: Her iki endikasyon için doz günde bir kez 5 mg bisoprolol hemifumarat’tır. Gerekirse doz günde bir kez 10 mg bisoprolol hemifumarat’a kadar arttırılabilir. Hafif hipertansiyon olgularında (diastolik kan basıncı 105 mmHg’ye kadar) tabletler çentikli olduğundan günde bir kez 2,5 mg bisoprolol hemifumarat yeterli olabilir. Önerilen maksimum doz, günde bir kez 20 mg bisoprolol hemifumarat’tır. Tüm olgularda dozaj, özellikle nabız hızı ve terapötik başarıya göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. Stabil kronik kalp yetmezliği tedavisinde Tedavi edilecek kişilerin stabil kronik kalp yetmezliği hastası olmaları ve son 6 hafta içinde akut yetmezlik geçirmemiş olmaları ve ayrıca son 2 hafta içinde hastanın temel tedavisinde büyük bir değişiklik yapılmamış olması gerekir. Tedavinin ön koşulu hastaların bisoprolol ile
1/11

tedaviye başlamadan önce optimal dozda bir ADE inhibitörü (veya ADE inhibitörlerinin iyi tolere edilemediği durumlarda başka bir vazodilatör ile) ve bir diüretik ile ve ayrıca opsiyonel olarak bir kardiyak glikozid ile tedavi ediliyor olması gerekir. Tedaviyi yürüten doktorun kronik kalp yetmezliği konusunda deneyimli olması önerilir. Stabil kronik kalp yetmezliğinin tedavisine ilke olarak küçük dozlarla titrasyon yapılarak başlanmalıdır; dozlar aşağıda açıklandığı gibi yavaş bir şekilde arttırılmalıdır. Doz titrasyonu sürecinde doz artışı hastanın mevcut dozu nasıl tolere ettiğine bağlı olarak yapılmalıdır. 1 hafta süreyle günde bir kez 1.25 mg bisoprolol hemifumarat, iyi tolere edilmesi durumunda doz; 1 hafta süreyle günde bir kez 2.5 mg bisoprolol hemifumarat’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz; 1 hafta süreyle günde bir kez 3.75 mg bisoprolol hemifumarat’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz; 4 hafta süreyle günde bir kez 5 mg bisoprolol hemifumarat’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz; 4 hafta süreyle günde bir kez 7.5 mg bisoprolol hemifumarat’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz; 10 mg bisoprolol hemifumarat’a yükseltilir ve idame edilir. Tedavinin 1.25 mg bisoprolol hemifumarat ile başlatılmasından sonra, hastalar yaklaşık 4 saat gözlenmelidir (özellikle kan basıncına, kalp hızına, ileti bozukluklarına ve kalp yetmezliğinin kötüleştiğini gösteren belirtilere dikkat edilmelidir). Önerilen maksimum günlük doz günde bir kez 10 mg bisoprolol hemifumarat’tır. Advers olayların görülmesi bazı hastaların önerilen maksimum doz ile tedavi edilmesini engelleyebilir. Gerektiğinde ulaşılan doz tekrar aşamalı olarak düşürülebilir ve hasta tarafından iyi tolere edilen maksimum doz ile tedaviye devam edilir. Gerekli görülürse tedaviye ara verilebilir ve daha sonra uygun şekilde tekrar başlatılabilir. Titrasyon fazı sırasında kalp yetmezliğinin kötüleşmesi veya toleransın iyi olmaması durumunda, öncelikle bisoprolol dozunun düşürülmesi veya eğer gerekiyorsa (ciddi hipotansiyon, akut pulmoner ödem ile kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, kardiyojenik şok, semptomatik bradikardi veya AV blok durumlarında) kullanımın hemen kesilmesi önerilir. Uygulama süresi (tüm endikasyonlar): Bisoprolol ile tedavi genellikle uzun sürelidir. Bisoprolol tedavisinin kademeli olarak sonlandırılması önerilir. Bisoprololün aniden kesilmesi, özellikle iskemik kalp hastalarında, hastanın durumunun akut olarak bozulmasına yol açabilir. Uygulama şekli: Ağızdan kullanım içindir. Concor® tablet sabahları kahvaltıdan önce, kahvaltı sırasında veya kahvaltıdan sonra bir miktar sıvı ile birlikte yutulmalı ve çiğnenmemelidir.

2/12

Bir önceki yazımız olan ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>