HYPNOMIDATE 2 mg/ml 10 ml Ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HYPNOMIDATE 2 mg/ml 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 10 ml’lik ampul 20 mg etomidat (2 mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk solüsyon içeren ampul. HYPNOMIDATE, intravenöz kullanım için steril, berrak, renksiz bir solüsyondur. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar HYPNOMIDATE, genel anestezi indüksiyonunda endikedir. HYPNOMIDATE, özellikle kısa, tanıya yönelik işlemlerde veya ayaktan tedavi gören hastalarda artık etki olmaksızın ilacın etkisinin çabuk geçmesi istendiğinde endikedir. Etomidatın tavsiye edilen dozlarda hemodinamik parametrelere çok az etkisi olduğu için (bkz. Bölüm 4.4 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri; Bölüm 4.8 İstenmeyen Etkiler), kardiyak cerrahide ve kardiyovasküler sistem hastalarında kullanım açısından özellikle uygundur. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli HYPNOMIDATE ampüller, her bir ml’lik solüsyonda 2 mg etomidat olacak şekilde 20 mg etomidat içeren 10 ml’lik kullanıma hazır solüsyon içerir. Pozoloji HYPNOMIDATE dozu hastanın vücut ağırlığına, bireysel hasta yanıtı ve klinik etkilere göre ayarlanmalıdır. 1

Uygulama sıklığı ve süresi HYPNOMIDATE’ın hipnotik etkili dozu, vücut ağırlığının kilogramı başına 0.3 mg’dır. Bu nedenle bir erişkin hastada 6-10 dakikalık uyku için bir ampul genellikle yeterli olur. Bu doz vücut ağırlığına göre ayarlanabilir. Uygulama şekli HYPNOMIDATE intravenöz yolla yavaşça enjekte edilmelidir. Ek HYPNOMIDATE enjeksiyonlarıyla uykunun süresi uzatılabilir. Toplam 3 ampulden fazla (30 ml) kullanılmamalıdır. HYPNOMIDATE hiçbir analjezik etkiye sahip olmadığından HYPNOMIDATE

enjeksiyonundan önce, uygun bir opioid, örneğin 1-2 dakika önce intravenöz yolla 1-2 ml fentanil verilmesi önerilir. HYPNOMIDATE sodyum klorür veya dekstroz infüzyonu ile seyreltilebilir, ancak sodyum laktat infüzyon çözeltisi (Hartman çözeltisi) veya çok az donuk renkli olduğu için pankuronium bromid ile karıştırılarak uygulanmamalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda pozoloji ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon: Onbeş yaşından küçük çocuklarda dozaj yükseltilmelidir. Erişkinlerde sağlananlara denk uyku derinliği ve süresine ulaşmak için bazen normal erişkin dozunun % 30’una varan bir ek doz gerekir (Bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler: Çocuklar).

Bir önceki yazımız olan ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>