LANSAZOL 30 mg mikropellet kapsül

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1.BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LANSAZOL 30 mg mikropellet kapsül 2.KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Lansoprazol 30.00 mg Yardımcı madde(ler): Şeker

50.10 mg

Yardımcı maddeler için bkz. 6.1 3.FARMASÖTĐK FORM Mikropellet kapsül Gövde ve kapak beyaz opak renktedir, kapsüller beyaz veya hemen hemen beyaz yuvarlak pelletler içerir. 4.KLĐNĐK ÖZELLĐKLER 4.1.Terapötik endikasyonlar − Aktif duodenal ülser, − Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser, − Aktif benin gastrik ülser, − NSAĐ ilaçlarla ilişkili gastrik ülser, − Gastroözofageal reflü hastalığı ve eroziv özafajit, − Zollinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 4.2.Pozoloji ve Kullanım Şekli Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: Duodenal ülser: Önerilen oral doz 2 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg’dır. Yeterli tedavi olmaması durumunda bu dozda 2 hafta daha kullanılır. Đdame tedavisi ise günde 1 kez 15 mg’dır. Duodenal ülser rekürrensi riskini azaltmak için H.Pylori eradikasyonu: Üçlü tedavi rejiminde; 7 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg lansoprazol, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. Đkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg lansoprazol ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır. Gastrik ülser: Önerilen oral doz 4 haftaya kadar günde 1 kez 30 mg’dır. Bu süre içinde tedavi olmazsa aynı dozda 4 hafta daha kullanılabilir. NSAĐ ilaçlarla ilişkili gastrik ülser: Önerilen oral doz 4 hafta günde 1 kez 30mg’dır. Yeterli tedavi olmaması durumunda 4 hafta daha kullanılır. Risk altındaki hastalarda veya iyileşmeyen ülserlerde daha uzun süre kullanılabilir.

Bir önceki yazımız olan ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>