PROTAMİN ICN 5000 IU / 5 ML IV

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROTAMİN ICN 5000 IU / 5 ML IV Kullanım İçin Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Ampul 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Protamin Hidroklorür 5000 IU Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür 41 mg, metil paraben 4 mg, propil paraben 0,5 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’ e bakınız. 3.FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk çözelti Renksiz veya uçuk sarımsı, berrak, partikülsüz çözelti 4.KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik Endikasyonlar Aşağıdaki durumlarda fraksiyone olmayan heparinin nötralizasyonu: – Ekstrakorporeal dolaşım – Vasküler müdahale işlemleri ve cerrahi – Renal replasman tedavisinde heparine bağlı kanama veya Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu(ECMO) 4.2. Pozoloji ve Uygulama Şekli Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; PROTAMİN, heparini nötralize etmek için kullanılır ve çok yavaş olarak i.v. enjeksiyon şeklinde verilmelidir. Gereken PROTAMİN miktarı kanda dolaşan heparin miktarına bağlıdır, yani verilmiş olan heparin dozuna ve enjeksiyondan sonra geçen zamana bağlıdır. Eğer heparin düzeyi bilinmiyorsa, yavaş i.v. enjeksiyon olarak l ml’den daha fazla başlangıç dozu verilmemesi önerilmemektedir. PROTAMİN fazlalığından kaçınmak için, PROTAMİN yalnızca trombin zamanında düzelme görülen süre boyunca verilmelidir. Genel bir kural olarak, heparin ile oluşan hemorajiyi tedavi etme gereği olan nadir vakalarda, PROTAMİN dozu verilen son heparin dozunun (I.U. olarak) %50’si olmalıdır. Eğer heparin intravenöz olarak verilmişse, yavaş i.v. enjeksiyon olarak PROTAMİN tam doz verilmelidir. Ekstrakorporeal dolaşımdan sonra heparini inaktive etmek için gereken doza bağlı olarak PROTAMİN kullanılabilir. Bu doz, pıhtılaşma testlerini (trombin zamanı, aktive kısmi tromboplastin zamanı) tekrarlayarak saptanır. PROTAMİN kumarin tipi antikoagülanların etkisini nötralize etmez. Genellikle kardiyak ve vasküler cerrahide uygulanacak protamin hidroklorür dozu uygulanan heparin miktarı ve son uygulanan heparin zamanının her ikisine birden bağlı olduğu gibi aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı tarafından belirlenir. Çalışmalar 1000 IU protamin hidroklorür’ün yaklaşık olarak 1000 IU fraksiyone olmayan heparini antagonize edeceğini göstermiştir. Düşük moleküler heparinler nötralize edildiğinde, hızlı olabilirlik ve tamamen protamin hidroklorür tarafından anti-faktör IIa aktivitesinin nötralizasyonun tamamlanması dikkatle

3

Bir önceki yazımız olan ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>