XARELTO® 10 mg Film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

XARELTO® 10 mg Film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Rivaroksaban Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 27,90 mg 10 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1’e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet. Bir yüzünde BAYER logosu, diğer yüzünde 10 ve bir üçgen baskısı bulunan açık kırmızı, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletler. 4. 4.1 KLİNİK ÖZELLİKLER Terapötik endikasyonlar

XARELTO alt ekstremitelerin majör ortopedik ameliyatını geçiren hastalarda, venöz tromboembolizmin (VTE) önlenmesinde endikedir. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji ve uygulama sıklığı Oral kullanım içindir. Majör ortopedik ameliyatta VTE önlenmesi için önerilen doz, günde bir kez 10 mg tablettir.

Sayfa 1/24

Uygulama süresi Tedavinin süresi majör ortopedik ameliyatın tipine göre saptanır.  Majör kalça ameliyatından sonra hastalar 5 hafta süreyle tedavi edilmelidir.  Majör diz ameliyatından sonra hastalar 2 hafta süreyle tedavi edilmelidir.

Uygulama şekli Oral olarak günde bir kez 10 mg XARELTO tablet alınmalıdır. XARELTO yemeklerle birlikte ya da ayrı alınabilir. Başlangıç dozu, ameliyattan sonra hemostazın sağlanmış olması kaydıyla, 6-10 saat içinde alınmalıdır. Eğer bir doz unutulursa, hasta XARELTO’yu hemen almalı ve ertesi gün, önceki gibi günde bir kez almaya devam etmelidir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Hafif (kreatinin klerensi (CrC): 80-50 ml/dak) ve orta (CrC 49-30 ml/dak) derecede böbrek yetmezliği olan hastalara XARELTO uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir (bkz. “5.2 Farmakokinetik özellikler”). Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalardan (CrC < 30-15 ml/dak) elde edilen kısıtlı klinik veriler, bu hasta popülasyonunda rivaroksaban plazma düzeylerinin anlamlı derecede arttığına işaret etmektedir. Bu nedenle, XARELTO bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır . CrC <15 ml/dak olan hastalarda XARELTO kullanımı önerilmemektedir (bkz. “4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”, “5.2 Farmakokinetik özellikler”). XARELTO, klinik olarak anlamlı kanama riskine neden olan koagülopati ile ilişkili karaciğer hastalığı olan hastalarda kontrendikedir. Diğer karaciğer hastalıkları olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir (bkz. “5.2 Farmakokinetik özellikler”).

Bir önceki yazımız olan ZYVOXID 600 mg film kaplı tablet başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>